Summer exhibition

08 Jul 2019 - 15 Sep 2019

8.7 – 15.9/2019

Panayiotis Beldekos, Maria Ktistopoulou, Yorgis Yerolymbos, Kostas Papanikolaou, Gerasimos Rigas, Tasos Mantzavinos, Manolis Charos, Pavlos Samios, Stoian Donev, Alexis Kyritsopoulos, Stathis Theodoropoulos, Vicki Stamatopoulou, George Hadoulis, Tania Dimitrakopoulou, Dimitris Sarasitis