Exhibitions

Irini Iliopoulou

18 Nov 2021 - 12 Dec 2021
Athens

GLORY DAYS

Group Exhibition
18 Dec 2021 - 15 Jan 2022
Athens

Miltos Pandelias – 2006

31 Oct 2006 - 19 Nov 2006
Athens

Tania Dimitrakopoulou – 2006

30 May 2006 - 15 Jun 2006
Athens

George Hadoulis – 2006

04 May 2006 - 28 May 2006
Athens

Afroditi Liti – 2006

28 Mar 2006 - 29 Apr 2006
Athens

Alexis Kyritsopoulos – 2006

28 Feb 2006 - 24 Mar 2006
Athens

Alexandra Solomou – 2006

16 Feb 2006 - 04 Mar 2006
Athens

Panagiotis Tountas – 2006

07 Feb 2006 - 25 Feb 2006
Athens

Stavros Ioannou – 2006

17 Jan 2006 - 04 Feb 2006
Athens