Exhibitions

Irini Iliopoulou

18 Nov 2021 - 12 Dec 2021
Athens

GLORY DAYS

Group Exhibition
18 Dec 2021 - 15 Jan 2022
Athens

Nikos Aggelides – 2008

04 Nov 2008 - 24 Nov 2008
Athens

Souk – Tania Dimitrakopoulou

02 Oct 2008 - 20 Oct 2008
Athens

Amalia Sotiropoulou – 2008

16 Sep 2008 - 27 Sep 2008
Athens

Nikos Kalafatis – 2008

17 Jun 2008 - 05 Jul 2008
Athens

Lea Roussopoulou – 2008

29 May 2008 - 15 Jun 2008
Athens

Christos Goussidis – 2008

15 May 2008 - 06 May 2008
Athens

Themis Kontogouris – 2008

08 May 2008 - 27 May 2008
Athens

Sylvia Laiou – 2008

04 Mar 2008 - 29 Mar 2008
Athens

Storerooms – Eva Anagnostou

15 Feb 2008 - 04 Mar 2008
Athens

Spyros Kotsalas – 2008

17 Jan 2008 - 21 Feb 2008
Athens