Αντώνης Στάβερης

450

Ακρυλικά σε ξύλο

20 x 20 εκ.