Δημήτρης Κορoβέσης

110

Category:

Pop Boat ,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
30 x 15 x 5 cm