Δημήτρης Κορoβέσης

140

Category:

Ελιά ,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
30 x 20 x 18 cm