Δημήτρης Κορoβέσης

85

Category:

Οικογένεια,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
24 x 14 cm