Ανδρέας Ψαράκος

80

Κατηγορία:

Ποδήλατο,

σύρμα, γύψος, ακρυλικά χρώματα, υγρό γυαλί,

17 x 18,5 cm