Ανδρέας Ψαράκος

90

Κατηγορία:

Καρδιά περίγραμμα,

σύρματα, πολυστερίνη, γύψος, ακρυλικά χρώματα, υγρό γυαλί,

25 x 21 cm