Ανδρέας Ψαράκος

140

Κατηγορία:

Καράβι,

σύρμα, γύψος, ακρυλικά χρώματα, υγρό γυαλί,

32 x 36 cm