Ανδρέας Ψαράκος

110

Κατηγορία:

Ποδήλατο,

σύρμα, γύψος, ακρυλικά χρώματα, υγρό γυαλί,

27 x 25 cm