Αγγέλικα Κοροβέση

380

Κατηγορία:

Κούνια,

ορείχαλκος, αλουμίνιο, δέρμα,

18 x 16 cm