Δημήτρης Κορoβέσης

120

Κατηγορία:

Τρελός χορός,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
27,5 x 11,5 x 4 cm