Δημήτρης Κορoβέσης

130

Κατηγορία:

Καράβι πρες παπιέ ,
αλουμίνιο, ακρυλικά χρώματα,
20 x 10 x 5 cm