Δημήτρης Κορoβέσης

85

Κατηγορία:

Κορίτσι και γάτα,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
24 x 11 cm