Δημήτρης Κορoβέσης

100

Κατηγορία:

Μάτι με αντανακλάσεις,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
18,5 x 16 x 6 cm